Вівторок, 25 вересня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Словникова робота з дошкільнятами

Інтернет огляди - Все про все

Зміст словникової роботи тісно пов'язані з можливостями дошкільника в пізнанні навколишнього світу, які поступово розвиваються. Виділяють три напрямки ускладнення словникової роботи: 1) збагачення словника дітей за допомогою предметів та явищ навколишнього середовища; 2) введення слів, що позначають якості, властивості і відносини предметів і явищ, на основі поглиблення знань про них; 3) введення слів, які означають елементарні поняття, за допомогою розділення та узагальнення  явищ, предметів або їх груп по істотних ознаках.

Основу збагачення словника складає впровадження в мову та свідомість дитини груп слів, синонімічних рядів, антонімічних пар, багатозначних слів. Всі перераховані види роботи тісно взаємопов'язані. Об'єднання слів у тематичні групи здійснюється за принципом заповнення семантичного поля, яке розташовується навколо ядра. Особливо наочно це можна показати на прикладі багатозначні слова каса: 1) пристрій для косовиці - входить в Семантичне поле: трава - косити - сіно - сушити - годувати - корова - коза - село і т. д., 2) зачіска - входить в інше Семантичне поле: волосся - заплітати - розплітати - довга - коротка - стрічка і т.д.

Підбір слів з протилежним значенням здійснюється дітьми в таких народних іграх, як "Скажи навпаки", в процесі складання словосполучень і сказав (цукор солодкий, а лимон ...; Сніг білий, а вугілля ...). Дошкільнята знаходять антоніми в прислів'ях і приказках ("Ранок день починає, а вечір кінчає", "Слухай більше, а говори менше"). Розкриває уяву дітей про те що таке слово, і допомагає визначити його значення, підбір синонімів і антонімів до багатозначних слів (старий будинок - стара; старий друг - давній, вірний, стара людина - старий, дідусь про бабуся; свіжа сорочка - брудна сорочка, свіжа газета і т. п.). Подібна робота підводить працівників до розуміння слів з переносним значенням: золоте кільце, золоті руки, золота мама.

Важливим у процесі роботи над словниковим запасом є засвоєння дітьми засобів мовлення (метафор, епітетів, порівняння, фразеологізмів). Це досить високий ступінь в оволодінні мовою, поява якої неможливо без звернення до усної народної творчості, художньої літератури. Вихователь, допомагаючи дошкільнятам помітити чіткі слова, образні вирази, пропонуючи повторити їх, включити свою промову, сприяє тому, щоб виразні засоби мови стали надбанням кожної дитини.

Робота над змістовими сторонами слова розвиває у дітей «уміння вживати слова і словосполучення відповідно до умов спілкування, мовної ситуації, зв'язати їх за змістом, сприяє формуванню вміння вибирати мовні засоби при побудові зв'язного висловлювання».

 Автор: Джигора Олег