Понеділок, 22 жовтня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Висота паркану

Косівщина - Новини Косівщини

Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2013-04-11 15:45:37

Висота паркану Запитання:

Сусід по земельній ділянці встановив огорожу заввишки 3 м. Паркан затінює мою земель­ну ділянку. Чи не порушив су­сід закон? Якою має бути мак­симальна висота паркану між сусідніми земельними ділянка­ми?

Відповідь:

Законодавчо така висота не встановлена. Разом з тим, і су­сід, і ви маєте знати, що, згід­но зі ст. 103 Земельного кодек­су України, власник земель­ної ділянки повинен обирати такі способи її використання, при яких власникам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей щодо затінення.

Сусіди по земельних ділян­ках повинні між собою співпра­цювати і дотримуватись правил добросусідства. Якщо ви вважа­єте, що сусід цих правил не до­тримується, то слід звернутись до обраного вами адвоката, щоб виготовити позовну заяву до су­ду про захист права власності на земельну ділянку та відшко­дування завданої шкоди.

При цьому обов’язок до­вести обставини щодо пору­шення ваших прав і завдан­ня шкоди покладається на вас. Встановити чи відповідає пар­кан Державним будівельним нормам може тільки фахівець, який має відповідну кваліфіка­цію та належний дозвіл на та­ку діяльність. Таких фахівців називають експертами. Витрати на проведення експертизи, як і витрати щодо оплати послуг адвоката, несе той, хто їх замо­вив, однак, якщо замовник ви­грав справу, витрати суд може покласти на того, хто програв спір.

Проведення експертизи не можливе без дозволу власника паркану, окрім випадку, якщо ці дії проводяться в рамках судо­вого розгляду справи на підста­ві ухвали суду.

Автор: Михайло МАРТИНЮК, адвокат

Джерело: Тижневик “Коломийські ВІСТИ”