Понеділок, 18 червня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Вітряна віспа: легковажити не варто

Косівщина - Новини Косівщини

Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2013-02-25 13:45:14

Вітряна віспа: легковажити не варто Страшно собі уявити, що б тепер відбувалось, якби не було вакцин, які врятували міль­йони життів на Землі. Саме за­вдяки щепленням, які планомір­но проводяться протягом бага­тьох років, деякі інфекції нині ліквідовані (наприклад, поліомі­єліт), а інші зведені до поодино­ких випадків, як-от дифтерія, кір тощо. На жаль, нині немає мож­ливості проводити щеплення проти таких інфекцій, як скарла­тина та вітряна віспа, які значно ускладнюють епідситуацію.

Лише за січень місяць поточ­ного року до медичних закладів Коломийського району з приводу вітряної віспи звернулося 30 ді­тей. Спалахи у школах відсутні, проте зараз з метою профілактики рекомендовано проводити ці­лий комплекс протиепідемічних заходів, які включають щоден­ний медичний огляд контактних дітей, обмеження масових захо­дів серед школярів тощо. Діти, які були в контакті з хворим, не можуть відвідувати інші органі­зовані колективи. Але найголо­вніше - вітряна віспа, як і будь-яке інше інфекційне захворюван­ня, небезпечна для організму. На жаль, досі у більшості населен­ня існує помилкова думка, що вітряною віспою повинна перехво­ріти кожна дитина. Це зовсім не так. З цією недугою легковажи­ти не варто, адже вітряна віспа - це інфекційне захворювання, яке наносить удар здоров’ю і може спричинити важкі ускладнення.

Джерелом інфекції при вітря­ній віспі є хвора людина, яка є за­разною від початку хвороби і до періоду відпадання кірок. Саме на цей час хворого потрібно ізо­лювати. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, вірус розповсюджується на вели­кі відстані і легко передається се­ред людей.

Наслідки можуть бути непе­редбачуваними, адже вірус ві­тряної віспи тривалий час цир­кулює в крові хворого, вражаю­чи шкіру, слизові оболонки, ви­кликає алергічну перебудову ор­ганізму. Вірус віспи здатний зна­чно пригнічувати імунну систему хворого, що робить особу безза­хисною перед іншими інфекція­ми. Найнебезпечнішими усклад­неннями при вітряній віспі є ен­цефаліти, ларингіти. Попередити інфекцію можна через щеплен­ня, але, на жаль, вартість вакци­ни проти вітряної віспи сягає 300 грн., що не дає можливості засто­совувати її серед широких верств населення.

Варто пам’ятати всім про важ­кість цього захворювання і не підставляти дітей під “стріли вірусу”, а мінімізувати контакти з хворими на цю недугу, зміцню­вати імунітет, уникати скупчення людей, перевантаження то­що - все це певною мірою допо­може запобігти захворюванню. Хворому, чи то дорослий, чи ди­тина, необхідно забезпечити по­стільний режим до повного оду­жання і виконувати весь комп­лекс медикаментозно-гігієнічних заходів.

Джерело: Тижневик “Коломийські ВІСТИ”