Неділя, 17 червня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Мешканці Коломийщини проти оптимізації

Косівщина - Новини Косівщини

Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2013-02-25 17:30:51

Мешканці Коломийщини проти оптимізації На виконання доручен­ня Кабінету Міністрів України, на Прикарпатті запла­новано провести оптимізацію бюджетних установ, що озна­чає закриття понад двох десят­ків шкіл, бібліотек, сільських фапів, скорочення ліжкомісць у лікарнях і ставок учителів. Вже навіть є списки установ, две­рі яких незабаром можуть за­чинитися на невизначений тер­мін. Мешканці села Ганів, що на Коломийщині, були шоко­вані звісткою про те, що і в їх­ньому селі планують закрити школу, ФАП та бібліотеку. Досі дружна громада роками віднов­лювала, ремонтувала і підтри­мувала приміщення цих закла­дів у належному стані.

Збудована ще в 30-х роках минулого століття школа в селі Ганів працювала при німецькій і польській владі, її не закрили за правління Сталіна і лише ни­ні, на 21-ому році незалежно­ті, стала непотрібною державі. Така позиція влади здивувала й обурила ганівчан.

Мене не тільки як керівника школи, а як мешканця села ду­же вразив той факт, що навіть могло постати питання про за­криття школи. Ми доклали чи­мало зусиль, аби школа була другою домівкою для наших ді­тей. Без школи немає і села, ми до останнього відстоюватимемо заклад”, - наголошує дирек­тор Ганівської початкової шко­ли Марія Дем’янюк.

Її підтримує вся громада се­ла.

Я не можу зрозуміти: скіль­ки на тих діточках можна зеко­номити? Чиновники хоча б раз дісталися на роботу пішки, як в інших державах, вони б зеконо­мили ті кошти, яких не вистачає для шкіл. Як можна заощаджу­вати на здоров’ї та комфорті ді­тей?”, - каже мешканець села Михайло Стефановський.

До слова, у закладі навчаєть­ся 11 учнів, ще восьмеро готу­ються наступного року сісти за парти, працює троє вчителів та директор. Щороку очікують збільшення кількості учнів, тож і обурюються, що економії з та­кої оптимізації не вийде, а бать­кам і дітям лише створять до­даткові незручності і турботи. Ганівчан підтримує і сільський голова.

Це не економія, адже вчите­лів треба забезпечити роботою в інших закладах, дітей треба харчувати, довозити, економія буде лише на електроенергії, але якщо порахувати доїзд, то економії нема! За останні роки стільки вкладено в цю школу, що посилати дітей на навчання в інше село, де один корпус міститься у тимчасовому при­міщенні недобудованого садоч­ка, а другий - в будівлі, фактич­но забороненій до експлуата­ції, і довозити туди дітей - не доцільно”, - розповідає дебес­лавцівський сільський голова Богдан Бойчук.

Законодавство чітко визначає, що школу можна закрити лише за згодою громади. На цьому наголошує і керівник району.

Оптимізація відбувається по цілій державі, в тому чис­лі і в Коломийському районі. Її проводять для того, щоб да­ти дітям кращі знання. Ми не закриваємо школу, але скла­даємо плани, адже є розпоря­дження голови обласної дер­жавної адміністрації проана­лізувати, чи потрібна школа в населеному пункті, а де є недо­статня кількість учнів, то узго­дити з громадою подальші дії. У нас є список дітей, які ся­дуть за парти до 2017 року, і нині не стоїть питання закрит­тя Ганівської початкової шко­ли”, - прокоментував ситуацію голова Коломийської районної держадміністрації.

Ганівчани сподіваються, що влада прислухається до їхніх слів і школа й надалі функціонуватиме, в іншому ж випадку - обіцяють не пускати дітей на навчання в сусіднє село. Діти свою альма-матер люблять, звістку про її закриття сприй­мають болісно і просять не за­кривати рідну школу.

Схоже, що обурення людей та готовність відстоювати заклади освіти, культури та медицини вплинули на керівництво облас­ті. Голова Івано-Франківської ОДА 15 лютого таки скасував розпорядження “Про заходи щодо оптимізації мережі бю­джетних установ області та еко­номії видатків місцевих бюдже­тів на 2013 рік”.

Джерело: Тижневик “Коломийські ВІСТИ”